Przymiotniki z -ed i -ing

przymiotniki z -ed i -ing

Przymiotniki z -ed i -ing

Z przyzwyczajenia słowa zakończone na -ed i -ing kojarzą nam się pewnie z czasami, kolejno, Past Simple and Present Continuous. Należy jednak być uważnym, bo mogą one oznaczać coś zupełnie innego! Końcówki te mogą pojawiać się też w przymiotnikach, o czym jest dzisiejszy post.

Czy -ed i -ing będą się pojawiały w każdym przymiotniku? Nie. Nie będą miały one też jakiegokolwiek związku ze wspomnianymi wcześniej czasami. Są to przymiotniki takie same co np. beautiful, funny czy scary.

Końcówki -ed użyjemy, kiedy mówimy o tym, jak ktoś się czuje. Mówimy tylko i wyłącznie o jego odczuciach:

        The plot of this movie is terrible, I’m bored (Fabuła tego filmu jest okropna, jestem znudzona)
        She was surprised by his love confession (Była zaskoczona jego wyznaniem miłości)

Końcówka -ing dodawana jest do przymiotników, żeby powiedzieć, że jakaś rzecz, sytuacja, albo druga osoba posiada według nas daną cechę:

        My sister doesn’t like spending time with our cousin. She thinks he’s boring. (Moja siostra nie lubi spędzać czasu z naszym kuzynem. Uważa, że on jest nudny)
        The ending of the movie was surprising. I thought another person was the killer! (Zakończenie filmu było zaskakujące. Myślałam, że ktoś inny był zabójcą!)

Spróbujcie teraz swoich sił w zadaniu:
Wybierz odpowiednią formę przymiotnika:
1. I’m (disgusted/disgusting). This is the most (disgusted/disgusting) thing I’ve ever eaten in my life.
2. We haven’t seen any (interested/interesting) movies recently.
3. The conference was really (exhausting/exhausted) and I was (embarrassed/embarrassing) by the mistake I made during my presentation.
4. He was (confused/confusing) but he gave me a (satisfied/satisfying) answer.
5. They were (fascinated/fascinating) by the exhibition at the museum.

 

 

ODPOWIEDZI:
1. disgusted, disgusting 2. interesting 3.exhausting, embarrassed 4. confused, satisfying 5. fascinated

question tags
Gramatyka

Question tags

Question tags Dzisiaj przychodzimy do was z czymś prostym, co urozmaici wasz język. Tematem tego wpisu są questions tags. Czyli co właściwie? Zaraz się dowiecie.

Czytaj więcej »
have got
Słownictwo

Have got

HAVE GOT Po Wielkanocy wracamy z czymś prostym i podstawowym. Chodzi o “have” i “have got”. Co to oznacza i jak tego używać? Tego dowiecie

Czytaj więcej »
przymiotniki z -ed i -ing
Słownictwo

Przymiotniki z -ed i -ing

Przymiotniki z -ed i -ing Z przyzwyczajenia słowa zakończone na -ed i -ing kojarzą nam się pewnie z czasami, kolejno, Past Simple and Present Continuous.

Czytaj więcej »
przyszłość w języku angielskim
Gramatyka

Przyszłość w języku angielskim

Przyszłość w języku angielskim Z przyszłością w jakimkolwiek języku kojarzą się nam zapewne czasy przyszłe. Ale czy są one jedyną opcją? Dzisiaj wytłumaczymy, jak o

Czytaj więcej »
in on at
Słownictwo

3 przyimki: in on at

In on at   W zeszłotygodniowym wpisie omówiliśmy słowa above, under i next to. Wspomnieliśmy tam też, że nie są to wszystkie przyimki w języku

Czytaj więcej »
Koszyk
Scroll to Top