Yet, already i just w czasie Present Perfect

Yet, already i just w czasie Present Perfect

Czas Present Perfect ciężko porównać do jakiegokolwiek czasu w języku polskim. Połączenie przeszłości z teraźniejszością jest chwilami trudne do zrozumienia. Z tego też powodu ten czas sprawia nam dość sporo problemów. Dzisiaj skupimy się na jednym leksykalnym aspekcie tego czasu – słówkach yet, already i just.

Gdybyśmy mieli spróbować je przetłumaczyć na polski, moglibyśmy zrobić to tak:

     yet – jeszcze/już

     already – już

     just – dopiero co

Już może wydawać się to niezrozumiałe, ale idziemy z pomocą!

“Yet” jest słowem, które używamy w pytaniach i zdaniach przeczących. W pytaniach użyjemy go, żeby zapytać się, czy ktoś wykonał już jakąś czynność:

        Have you cleaned the bathroom yet?

        Czy wyczyściłeś już łazienkę?

Jako odpowiedź przecząca odpowiemy:

        I haven’t done that yet.

        Jeszcze tego nie zrobiłam.

Chcąc potwierdzić, że zadanie zostało wykonane użyjemy słowa “already”:

        I have done that already.

        Już to zrobiłam.

Jeżeli chcemy podkreślić, że jakaś czynność została przez nas wykonana niedawno, użyjemy słowa “just”:

        You don’t need to clean the bathroom. I have just done that.

        Nie musisz czyścić łazienki. Właśnie to zrobiłam.

Jak widać nie jest to mocno skomplikowane 🙂 Żeby poćwiczyć odpowiedzcie na pytania:

        What have you not done yet?

        What have you done already?

        What have you just finished doing?

nad pod obok
Słownictwo

3 przyimki: nad pod obok

Nad pod obok   Zapewne niejednokrotnie zastanawialiście się jakiego przyimka użyć w zdaniu. Przyimków jest dość sporo, więc dzisiaj wyjaśnimy wam tylko 3 z nich:

Czytaj więcej »
other czy another
Słownictwo

Other czy another?

Other czy another?   Słówka z tytułu postu mogą na pozór wyglądać podobnie, jednak ich znaczenia nie są aż tak bliskie, jak mogłoby się wydawać.

Czytaj więcej »
Kiedy używać some i any?
Słownictwo

Kiedy używać some i any?

 Some i any   Jeżeli chcemy powiedzieć o bliżej nieokreślonej ilości czegoś, to użyjemy słówek some i any. Tylko jaka jest między nimi różnica? Dzisiejszy

Czytaj więcej »
5 phrasal verbs z look
Słownictwo

5 phrasal verbs z LOOK

Phrasal verbs to czasowniki frazowe, czyli czasowniki połączone z innym elementem np. przyimkiem. Dzięki temu dodatkowi czasowniki zyskują nowe znaczenie. Niekiedy ciężko jest je odgadnąć

Czytaj więcej »
Koszyk
Scroll to Top