Kiedy używać some i any?

Kiedy używać some i any?

 Some i any

 

Jeżeli chcemy powiedzieć o bliżej nieokreślonej ilości czegoś, to użyjemy słówek some i any. Tylko jaka jest między nimi różnica? Dzisiejszy wpis to wytłumaczy.

Pierwszym słowem, które pewnie przyjdzie nam do głowy w kontekście braku konkretu jest “a/an” i nie jest to zła myśl! A/An to przedimki używane, gdy mamy do czynienia z czymś, czego mamy tylko jedną sztukę albo czymś co po raz pierwszy wspominamy w wypowiedzi

        I have an apple

W liczbie mnogiej nie możemy już jednak użyć a/an. Jeżeli chcemy powiedzieć, że mamy kilka jabłek, z pomocą może przyjść nam “some”:

        I have some apples

Zdanie to oznacza, że mamy ich kilka, bliżej nieokreśloną ilość. Jeżeli chcemy wskazać, że są to konkretne jabłka, użyjemy “the”:

        I have the apples you gave me

Jeżeli jednak nie mamy jabłek w ogóle, w naszym zdaniu pojawi się “any”:

        I don’t have any apples

Tego samego słowa użyjemy też w pytaniu:

        Do you have any apples?

Jak można zauważyć z przykładu, użyliśmy tam rzeczownika policzalnego. Jednak w przypadku rzeczowników niepoliczalnych można zastosować te słowa w identyczny sposób:

        I have some sugar
        I don’t have any sugar
        Do you have any sugar?

Dodatkowo warto też wiedzieć, że jeżeli proponujemy coś komuś, albo prosimy, to w tym przypadku w pytaniu użyjemy “some”:

        Do you want some tea?
        Can I have some tomatoes?

Podsumowując, jeżeli mówimy o policzalnej rzeczy w liczbie pojedynczej, to pozostaniemy przy “a/an”, a kiedy rzecz jest w liczbie mnogiej, zastosujemy some/any według podanych schematów 🙂

question tags
Gramatyka

Question tags

Question tags Dzisiaj przychodzimy do was z czymś prostym, co urozmaici wasz język. Tematem tego wpisu są questions tags. Czyli co właściwie? Zaraz się dowiecie.

Czytaj więcej »
have got
Słownictwo

Have got

HAVE GOT Po Wielkanocy wracamy z czymś prostym i podstawowym. Chodzi o “have” i “have got”. Co to oznacza i jak tego używać? Tego dowiecie

Czytaj więcej »
przymiotniki z -ed i -ing
Słownictwo

Przymiotniki z -ed i -ing

Przymiotniki z -ed i -ing Z przyzwyczajenia słowa zakończone na -ed i -ing kojarzą nam się pewnie z czasami, kolejno, Past Simple and Present Continuous.

Czytaj więcej »
przyszłość w języku angielskim
Gramatyka

Przyszłość w języku angielskim

Przyszłość w języku angielskim Z przyszłością w jakimkolwiek języku kojarzą się nam zapewne czasy przyszłe. Ale czy są one jedyną opcją? Dzisiaj wytłumaczymy, jak o

Czytaj więcej »
in on at
Słownictwo

3 przyimki: in on at

In on at   W zeszłotygodniowym wpisie omówiliśmy słowa above, under i next to. Wspomnieliśmy tam też, że nie są to wszystkie przyimki w języku

Czytaj więcej »
Koszyk
Scroll to Top