Reported speech

reported speech

Reported speech

Reported speech (mowa zależna) to zabieg, w którym przytaczamy słowa wypowiedziane przez inną osobę nie używając bezpośrednio cytatu. Można więc powiedzieć, że wplatamy słowa tej osoby w naszą wypowiedź. 

Na przykładzie wyjaśnijmy sobie podstawowe zasady działania reported speech i zobaczmy, jak to wygląda:

        She said: “I’m doing my homework”

        She said she was doing her homework

W pierwszym zdaniu jest cytat, który jest słowami tej dziewczyny wyciągniętymi jej z ust. W drugim zdaniu zastosowana została mowa zależna. Jak widać nie ma tam już cudzysłowu, a co najważniejsze: zaszła zmiana czasu.

Najistotniejsze co trzeba zapamiętać, aby stworzyć zdanie w reported speech to fakt, że czas ze zdania oryginalnego przeniesiony zostaje do przeszłości. W naszym przykładzie dziewczyna oryginalnie posługuje się czasem Present Continuous (I’m doing my homework), jednak w mowie zależnej jest już to Past Continuous ([…] she was doing her homework). Sprawa będzie wyglądała podobnie z resztą czasów teraźniejszych tzn. Present Simple zamieni się na Past Simple, a Present Perfect na Past Perfect.

        He said: “I go to the gym” -> He said he went to the gym

        They said: “We’ve been to Paris” -> They said they had been to Paris

Możecie zacząć się w tym momencie zastanawiać, co w takim razie zrobić z czasami przeszłymi, które już są w przeszłości? Każdy z nich zamieniony zostanie na Past Perfect, a sam czas Past Perfect zostanie w niezmienionej formie.

        You said: “I washed my hair” -> You said you had washed your hair

        He said: “I was taking a shower” -> He said he had been taking a shower

        We said: “We had closed the door” -> We said we had closed the door

W przypadku przyszłości gdzie operujemy słówkiem “will” zamienimy je na “would”. Podobnie stanie się z niektórymi innymi czasownikami modalnymi: can -> could, must -> had to, may -> might. Jeśli jednak to w oryginalnym zdaniu pojawia się would albo could, to pozostaną one niezmienione.

        She said: “I will help you” -> She said she would help me

        He said: “My friend could ride a bike in his childhood” -> He said his friend could ride a bike in his childhood

Uwaga: jeżeli coś jest ogólną prawdą albo dalej jest prawdziwe, to możemy nie stosować zmiany czasu

        She said :“It’s my name day”

        She said it’s her name day   (jeśli np. dalej trwa ten dzień)

        She said it was her name day  (jeśli mówimy to już innego dnia)

Oprócz zmian czasów zachodzą też zmiany słów wskazujących na czas i miejsce np. today, this year, here. Będą one musiały się zmienić:

  • yesterday -> the day before
  • today -> that day
  • tomorrow -> the next day
  • this year -> that year
  • here -> there

        He said: “I had an exam yesterday” -> He said he’d had an exam the day before

Jako ćwiczenie powiedźcie na głos to, co ważnego powiedział wam na ostatniej lekcji wasz nauczyciel języka angielskiego 🙂

phrasal verbs z come
Słownictwo

5 phrasal verbs z come

5 phrasal verbs z come W dzisiejszym wpisie przedstawimy wam 5 phrasal verbs z come. Jakiś czas temu zaprezentowaliśmy phrasal verbs z czasownikiem “look”. Teraz

Czytaj więcej »
reported speech
Gramatyka

Reported speech

Reported speech Reported speech (mowa zależna) to zabieg, w którym przytaczamy słowa wypowiedziane przez inną osobę nie używając bezpośrednio cytatu. Można więc powiedzieć, że wplatamy

Czytaj więcej »
Koszyk
Scroll to Top