Strona bierna w języku angielskim

strona bierna w języku angielskim

Strona bierna w języku angielskim

 

W ten piątek witamy was wpisem, który wywróci znaną wam strukturę zdań do nogami! Mowa tutaj o passive voice, czyli stronie biernej. Co to dokładnie jest? Są to zdania, w których na początku zdania nie mamy osoby wykonującej czynność, a rzecz, na której wykonywana jest czynność. Inaczej można powiedzieć, że są to zdania bezosobowe. Będą one przydatne w bardziej oficjalnych i profesjonalnych warunkach, ale zastosowanie znajdą też w codziennym życiu.

Zacznijmy od tego, jaka jest struktura zdań w stronie biernej. Warto na początku zaznaczyć, że składniki będą zależały od czasu użytego w danym zdaniu. Jako przykład zobaczmy normalne zdanie:

        They wrote an article

Mamy tutaj podmiot (they), czasownik (wrote) oraz przedmiot wykonywanej czynności (an article). Jeśli uznamy, że najważniejszą rzeczą w zdaniu powinien być artykuł i zechcemy przenieść go na początek zdania, to zdanie w stronie biernej będzie wyglądało tak:

        An article was written

Jako pierwsze może rzucić nam się w oczy, że czasownik, który poprzednio był w drugiej formie jest teraz w formie trzeciej. W każdym zdaniu biernym będziecie używali czasownika w trzeciej formie. To, co będzie wymienne to słówka pomocnicze. W czasie Past Simple słówkiem, którego używamy do budowy pytań jest was/were. W innych czasach będziemy potrzebować czasami różnych rzeczy:

(Od lewej: nazwa czasu, zdanie, strona bierna)

        (Present Simple)  They write an article // An article is written

        (Present Continuous) They are writing an article // An article is being written

        (Present Perfect) They have written an article // An article has been written

        (Past Simple) They wrote an article // An article was written

        (Past Continuous) They were writing an article // An article was being written

        (Past Perfect) They had written an article // An article had been written

        (Future Simple) They will write an article // An article will be written

        (Future Perfect) They will have written an article // An article will have been written

Jak można zauważyć czasami musimy dodać też oprócz słówka pomocniczego be/being. Nie tylko czasu można zamienić w stronę bierną:

        (czasowniki modalne) They must write an article // An article must be written

        (going to) They are going to write an article // An article is going to be written

Dodatkowo warto zaznaczyć, że chociaż wcześniej powiedzieliśmy, że są to zdania bez osoby, to w razie potrzeby można dodać wykonawcę czynności na koniec zdania używając “by [osoba]” np. The fridge was fixed by my father.

Znając już zasady strony biernej spróbujcie swoich sił w tym zadaniu:

Zamień na stronę bierną:

  1. I send emails in the afternoon.
  2. She should clean the flat
  3. We have accepted the contract
  4. You are going to buy a new car
  5. My sister was painting the house.

 

ODPOWIEDZI:

  1. Emails are sent in the afternoon 2. The flat should be cleaned 3. The contract has been accepted 4. A new car is going to be bought 5. The house was being painted
phrasal verbs z come
Słownictwo

5 phrasal verbs z come

5 phrasal verbs z come W dzisiejszym wpisie przedstawimy wam 5 phrasal verbs z come. Jakiś czas temu zaprezentowaliśmy phrasal verbs z czasownikiem “look”. Teraz

Czytaj więcej »
reported speech
Gramatyka

Reported speech

Reported speech Reported speech (mowa zależna) to zabieg, w którym przytaczamy słowa wypowiedziane przez inną osobę nie używając bezpośrednio cytatu. Można więc powiedzieć, że wplatamy

Czytaj więcej »
tryby warunkowe 2 i 3
Gramatyka

Tryby warunkowe 2 i 3

Tryby warunkowe 2 i 3 W zeszłym tygodniu omówiliśmy tryby warunkowe 0 i 1. Były to tryby, w których mówiliśmy o dość realistycznych zależnościach. Teraz

Czytaj więcej »
tryby warunkowe 0 i 1
Gramatyka

Tryby warunkowe 0 i 1

Tryby warunkowe 0 i 1 Jeśli zawsze uważaliście angielskie tryby warunkowe za coś dziwnego, czego jest za dużo, to postaramy się to zmienić! W dzisiejszym

Czytaj więcej »
Koszyk
Scroll to Top